שאלות ותשובות

  • 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס
  • איך אהיה בטוח שלא יגיע לי מוצר שונה ממה שהזמנתי?
  • זיוף
  • איך מגיעה אליי חשבונית והאם צריך חשבונית לצורך אחריות?